fbpx
Sprejemamo le naročene paciente. Prosimo, da se pred obiskom naročite na naši spletni strani, hvala. Paciente sprejemamo med 7. in 15. uro.
 • Pokličite nas: 059-162-018
 • Kje smo: Erbežnikova 2, 1000 Ljubljana
 • Pon-pet: 7:00 - 15:30
 • Hormoni
 • by Aleš Koščak
 • 21 septembra, 2017
 • 252

Testosteron v slini in testosteron v krvi je podnaslov naše manjše študije, ki smo jo zaključili v diagnostičnem laboratoriju Medicare PLUS junija letos (2017). Pri tem smo analizirali 45 vzorcev sline in 45 vzorcev krvi, ki so jih zbrali 3 prostovoljci. V tem članku predstavljamo testosteron in estradiol ter dobljene vrednosti.

O testosteronu

Ozadje testosterona: Testosteron v slini ali v krvi je smiselno meriti pri različnih stanjih tako pri moških kot tudi pri ženskah. Testosteron je namreč glavni moški hormon, ki se tvori v modih. Nekaj ga nastane tudi v nadledvični žlezi. Ker ima moški približno 10x višjo koncentracijo testosterona v krvi kot ženska, je neravnovesje testosterona pri moškemu izraženo z naslednjimi simptomi:

 • zaostal razvoj ali pa prezgodnja puberteta pri fantih
 • zmanjšana spolna sla
 • erektilna disfunkcija
 • neplodnost pri moških in ženskah
 • tumor na modih
 • tumor hipotalamusa
 • pojav moških značilnosti pri ženskah in policistični jajčniki

Testosteron v slini in merjenje

V laboratoriju običajno merimo celoten testosteron (oznake: s-Testosteron, celokupni testosteron, vezani testosteron). Ta je sestavljen iz vezane in proste oblike. 95-99% celotnega testosterona predstavlja vezana oblika, ki je v krvi vezana na plazemske proteine (kot sta albumin in SHBG-sex hormone binding globulin). Preostal 1-5% pa predstavlja tako imenovani prosti testosteron (s-fT, free testosteron).

Da stvar še bolj zakompliciramo poznamo tudi biološko aktiven in biološko neaktiven testosteron. Slednji je vezan in ni aktiven (se ne more odcepiti od proteina in se zato ne more vezati na receptor celice in tam opravljati svoje naloge). Približno dve tretjini vezanega testosterona predstavlja vezava na SHBG ostalo je vezano na albumin. Testosteron vezan na SHBG je torej biološko neaktiven, je pa na drugi strani biološko aktiven prosti testosteron ter testosteron vezan na albumin (od te beljakovine se lahko po potrebi odcepi). Torej le biološko aktivni testosteron lahko opravlja funkcijo testosterona.

Ker v laboratoriju običajno merimo celoten testosteron, pri nekaterih pacientih obstaja možnost, da je koncentracija SHBG abnormalna, zato je bolj smiselno meriti prosti testosteron. Iz sline izmerimo prosti testosteron naj pa bi bilo v prihodnosti prosti testosteron možno meriti tudi iz krvi, zaenkrat pa ga preračunavamo glede na ocenjeno vrednost SHBG.

Pri nekaterih pacientih tako obstaja možnost, da se vrednosti med celokupnim testosteronom (iz krvi) in testosteronom iz sline, razlikujejo sicer pa naj bi bile vrednosti podobne (nizke, srednje, visoke).

Testosteron v slini in testosteron v krvi: primerjava

Pacienti nas velikokrat sprašujejo kaj je bolje izmeriti. Ali hormone v krvi ali v slini. Odgovor na to vprašanje naj poda zdravnik, saj se on odloči, katere vrednosti bodo izkazovale klinično sliko.

Že sedaj pa vemo, da hormoni v telesu nihajo. Koliko se spreminjajo pa nas je zanimalo v manjšem poizkusu, ki smo jo zaključili junija letos (2017). Pri tem smo tri preiskovance (moškega in dve ženski v reproduktivnem obdobju) prosili, da vsak drug dan oddajo vzorec sline in krvi. Kri in slina sta bila vzorčena ob 10 uri dopoldne.

Ženski prostovoljki naj bi v reproduktivnem obdobju izkazovali značilno sliko za estradiol in progesteron, pri moškem, pa naj bi bilo nihanje manjše. Poleg vzorčenja pa so preiskovanci beležili tudi počutje po parametrih, ki jih najbolj povezujemo z nihanjem hormonov. Rezultate za preiskovanki bomo predstavili v drugem prispevku.

Pri prvem preiskovancu smo za testosteron dobili naslednje vrednosti:

Celoten testosteron: 14,6 nmol/L (povprečna serumska vrednost) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 17,8 nmol/L in najnižja 9,8 nmol/L. Referenčno območje za preiskovanca je od 8,6 – 29,0 nmol/L.

Prosti testosteron slina: 170,2 pmol/L (povprečna koncentracija prostega testosterona v slini) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 248 pmol/L in najnižja 105 pmol/L. Referenčno območje za preiskovanca je od 110,3 – 348 pmol/L.

Testosteron v slini vs krvi 1
Testosteron v slini vs krvi 1. preiskovanec

Iz grafa jasno vidimo, da se koncentracije spreminjajo podobno v slini kot tudi v serumu.

Pri drugi preiskovanki smo za testosteron dobili naslednje vrednosti:

Celoten testosteron: 0,58 nmol/L (povprečna serumska vrednost) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 0,86 nmol/L in najnižja 0,39 nmol/L. Referenčno območje za preiskovanko je od 0,3 – 1,7 nmol/L.

Prosti testosteron slina: 95,3 pmol/L (povprečna koncentracija prostega testosterona v slini) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 211 pmol/L in najnižja 51,4 pmol/L. Referenčno območje za preiskovanko je od 18,4- 170 pmol/L.

Testosteron v slini vs krvi 2
Testosteron v slini vs krvi 2. preiskovanka

Pri drugi preiskovanki se serumska koncentracija in koncentracija testosterona v slini gibata podobno. Sta pa neznačilna 2 porasta koncentracije testosterona v slini, ki sta lahko posledica prisotnosti krvi v slini.

Pri tretji preiskovanki smo za testosteron dobili naslednje vrednosti:

Celoten testosteron: 0,40 nmol/L (povprečna serumska vrednost) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 0,59 nmol/L in najnižja 0,24 nmol/L. Referenčno območje za preiskovanko je od 0,3 – 1,7 nmol/L.

Prosti testosteron slina: 36,8 pmol/L (povprečna koncentracija prostega testosterona v slini) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 40,2 pmol/L in najnižja 20,3 pmol/L. Referenčno območje za preiskovanko je od 18,4- 170 pmol/L.

Testosteron v slini vs krvi 3. preiskovanka

Pri tretji preiskovanki se serumska koncentracija in koncentracija testosterona v slini gibata podobno. Vrednosti za testosteron se nahajajo na spodnjem območju pričakovanih vrednosti tako za testosteron v krvi kot testosteron v slini.

Iz zgornjih grafov lahko na podlagi analiziranih vzorcev ugotovimo, da testosteron od vseh treh (testosteron, estradiol, progesteron) najmanj niha in je zato vseeno iz kje merimo njegove koncentracije.

Estradiol v slini in merjenje

Ozadje Estradiola: Če je Testosteron glavni moški, potem je estradiol glavni ženski hormon. Vendar pa to ne pomeni, da je estradiol manj pomemben. Tudi za estradiol imamo določene referenčne vrednosti, znotraj katerih naj bi se nahajal zdrav posameznik. Estradiola ima moški manj kot ženska, vrednost pa se v krvi tudi manj spreminja (pri ženskah je nihanje estradiola značilno v mesečnem ciklu). Estradiol pri moških nastaja iz testosterona, predvsem pa je pri moških odgovoren za zdravo spolno slo, gibljivost semenčič, previsoke vrednosti pa se lahko posledica hormonskega neravnovesja pri testosteronu in ginekomastija (pojav ženskih značilnosti pri moškem). Pri ženskah estradiol nastaja v jajčnikih.

Estradiol test zdravnik običajno naroči če so opazni naslednji simptomi:

 • zaostanek pubertete pri fantih
 • pojav prsi pri moških (ginekomastija)
 • neravnovesje hormonov – prenizek testosteron in visok estradiol
 • sum na hormonsko pogojene tumorje.

Podobno kot  je bilo omenjeno pri testosteronu v laboratoriju običajno merimo celokupni estradiol. Je pa tu potrebno poudariti, da je estradiol del estrogenov, in zato ne merimo estrogena. Če želimo meriti estrogen je potrebno izmeriti še estriol in estron (druge dve oblike hormona), vendar pa se za to možnost zdravniki redko odločajo. Več o estrogenih pa tukaj.

Kot pri testosteronu smo tudi estradiol merili iz krvi in sline. 3 preiskovanci so vsak oddali 15 vzorcev krvi in 15 vzorcev sline.

Estradiol v slini vs krvi rezultati:

Pri prvem preiskovancu smo pri estradiolu dobili naslednje vrednosti:

Celoten estradiol: 52,9 nmol/L (povprečna serumska vrednost) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 81 nmol/L in najnižja 24,9 nmol/L. Referenčno območje za preiskovanca je od 94,8 – 223 nmol/L.

Prosti estradiol slina: 14,6 pmol/L (povprečna koncentracija prostega testosterona v slini) pri čemer znaša najvišja izmerjena vrednost 9,1 pmol/L in najnižja 23,7 pmol/L. Referenčno območje za preiskovanca je od 2,3 – 10,4 pmol/L.

Estradiol v slini vs. krvi 1. preiskovanec

Iz grafa jasno vidimo, da se koncentracije precej spreminjajo. Zanimivo pa je, da so vrednosti pri preiskovancu v krvi za estradiol klinično značilno nizke, medtem ko je prosta vrednost estradiola v slini zvišana oziroma se giblje po zgornji meji.

Pri obeh preiskovankah gre za osebi v rodni dobi, zato se koncentracije estradiola tako v slini kot v krvi značilno spreminjajo. Od 1. do približno 9. dne je koncentracija v krvi in slini nižja, nato pa močno naraste in se dvigne tudi za 50x od vrednosti prve tretjine ciklusa. Po ovulaciji vrednost pade, nato pa v zadnji tretjini (lutealni fazi) zopet naraste in vztraja do krvavitve. Estradiol v krvi lahko uporabljamo za določanje normalnega ciklusa. Dobimo pa najvišje vrednosti oziroma tiste, ki nas zanimajo v 20. do 25. dnevu ciklusa.

Estradiol v slini vs. krvi 2. preiskovanka
Estradiol v slini vs. krvi 3. preiskovanka

Zanimivo je, da se koncentracija v krvi spreminja precej bolj kot v slini, kjer dobimo povprečno vrednost.

Iz zgornjih primerjav lahko vidimo, da obstajajo določene omejitve pri merjenju, saj hormoni značilno nihajo. Pri ženski populaciji v normalnem ciklusu naraščata estrogen/estradiol (ta ima dva vrha) in progesteron, medtem ko se testosteron manj spreminja. Pri moških to nihanje ni tako izrazito, vendar je kljub temu prisotno.

Testosteron v slini in vpliv na počutje

Preiskovanci so morali pri vzorčenju sline in krvi tudi opisati njihovo trenutno počutje. Zanima nas namreč kako nihanje hormonov vpliva na počutje. Vpliv pred menstrualnega ciklusa smo že opisovali v drugem članku, vpliv hormonov na počutje bo z vidika dveh preiskovank predstavljen drugič. V tem prispevku pa se osredotočimo na vpliv hormonov pri moškemu preiskovancu.

Ker ima preiskovanec normalne serumske koncentracije za testosteron, progesteron in estradiol kot tudi normalne koncentracije za te testosteron v slini, težko govorimo o kakšnem patološkem stanju.

Preiskovanec sicer ima nižjo koncentracijo serumskega estradiola, vendar pa je ta verjetno posledica intenzivne fizične vadbe. Estradiol je pri moškem prisoten v manjši količini in nastaja iz testosterona, zato tekmujeta med seboj, za prosta vezavna mesta. Koncentracija estradiola je povezana tudi z nivojem lipidov (holesterola).

Zanimivo je, da ima lahko preiskovanec zaradi nizkega holesterola, nižjo koncentracijo estradiola velja pa tudi obratno (ta se v primeru visoke koncentracije rad “nabira v obliki maščobnih oblog”).

Preiskovanec je torej opisoval svoje počutje na čas vzorčenja (to je ob 10 uri). Zanimalo nas je kako je spal, ali je imel jutranjo erekcijo, kakšna je bila motivacija za delo, kakšno je bilo splošno počutje (v smislu fizične moči). To naj bi bili v grobem simptomi nizkega/visokega testosterona. Preiskovanec je vprašanja označeval z minus, plus in plus plus.

Najboljše počutje gre pričakovati v viških testosterona – v našem primeru je to 7.6.2017 in 26.06.2017. V teh dnevih so bili pri vseh vprašanjih 2 plusa. Vendar na drugi strani je preiskovanec opazil pri teh dveh dneh še mozolje in pa raztresenost.

Na drugi strani smo dobili nasprotne odgovore pri nizkem testosteronu. Na primer 12.6.2017 in 30.06.2017 sta rezultirala v slabšem spancu, brez jutranje erekcije, manjšo pripravljenost za delo in slabše splošno počutje.

In kako je z estradiolom? Preiskovanec kot omenjeno izkazuje nizke vrednosti, ki se precej spreminjajo. Ko pada testosteron pada tudi estradiol in obratno. Simptomi pomanjkanja estradiola so podobni simptomom pomanjkanja testosterona. Res pa je, da je nizek estradiol značilen za športnike in ljudi z nizkim deležem telesne maščobe. Literatura tudi več omenja visok estrogen/estradiol pri moških kot eno izmed hormonskih motenj. Kakšno vlogo ima estradiol pri moškem pa je predstavljeno tudi v spodnji infografiki.

Estrogen
Estrogen je izraz za skupino hormonov Estradiol Estriol in Estron

 

Za konec o hormonih

Kot smo videli lahko merimo testosteron v slini ali v krvi in bi morali dobiti podobne vrednosti. Prav tako smo ugotovili, da hormon lahko niha v času in posledično vpliva na razpoloženje. Še bolj kot testosteron niha estradiol tako pri ženskah, kot pri moških. Pri ženskah nihanje estrogena/estradiola povzroča predmenstrualni sindrom (PMS), medtem ko nihanje pri moškem še ni točno raziskano.

V kolikor tudi vi pri sebi opazite simptome pomanjkanja/viška katerega izmed hormonov omenjenih v tem prispevku, lahko trpite za hormonskim neravnovesjem. V tem primeru, vam svetujemo, da se o smiselnosti testiranja hormonov posvetujete z osebnim zdravnikom ali ginekologom/urologom. Nekaj dodatnih informacij o testiranju hormonov pa najdete tudi na naši spletni strani.

Avtor: Aleš Koščak

Viri:

Vas tema testosteron v slini zanima še bolj? Potem preberite še:

252 Komentar

 1. Pingback: cheap generic viagra
 2. Pingback: viagra generic
 3. Pingback: cialis at walmart
 4. Pingback: cialis online
 5. Pingback: viagra online canada pharmacy
 6. Pingback: help on essay writing
 7. Pingback: customessaywriterbyz.com
 8. Pingback: literature review dissertation
 9. Pingback: college admission essay help
 10. Pingback: essay on service to humanity
 11. Pingback: can you buy a research paper
 12. Pingback: what is thesis in writing
 13. Pingback: help in thesis writing
 14. Pingback: write my paper for me
 15. Pingback: cialis buy online
 16. Pingback: buy cialis online
 17. Pingback: how does cialis work
 18. Pingback: side effects of cialis
 19. Pingback: buy viagra
 20. Pingback: how long does it take for viagra to work
 21. Pingback: canadian viagra
 22. Pingback: viagra over the counter
 23. Pingback: best online pharmacies no prescription
 24. Pingback: pain meds online without doctor prescription
 25. Pingback: canada pharmacy reviews
 26. Pingback: shoppers pharmacy
 27. Pingback: eye drop
 28. Pingback: viagra
 29. Pingback: cialis without prescription
 30. Pingback: viagra without prescription
 31. Pingback: purchasing cialis on the internet
 32. Pingback: how to buy cialis us
 33. Pingback: cialis over night
 34. Pingback: buy viagra online
 35. Pingback: cialis 10 mg price
 36. Pingback: cialis with no prescription
 37. Pingback: paypal viagra in canada
 38. Pingback: rush delivery on cialis
 39. Pingback: beli viagra cialis
 40. Pingback: where to buy essays
 41. Pingback: http://thesisacloud.com
 42. Pingback: http://essaywriteris.com
 43. Pingback: research methodology dissertation
 44. Pingback: phd thesis paper
 45. Pingback: essay writer software
 46. Pingback: cheap essay writing service us
 47. Pingback: dissertation titles
 48. Pingback: can i pay someone to write my essay
 49. Pingback: cheap paper writing services
 50. Pingback: cialis online from canada
 51. Pingback: cialis online australia
 52. Pingback: price comparison viagra cialis levitra
 53. Pingback: buy medication without an rx
 54. Pingback: costco online pharmacy
 55. Pingback: cialis generic 20 mg 30 pills
 56. Pingback: tadalafil daily dose
 57. Pingback: Albenza
 58. Pingback: buy cialis now
 59. Pingback: are levitra and viagra the same
 60. Pingback: Malegra DXT
 61. Pingback: how to get ciails without a doctor
 62. Pingback: Lioresal
 63. Pingback: Zakhar Berkut hd
 64. Pingback: cialis buy online canada
 65. Pingback: 4569987
 66. Pingback: buy cialis 10 tab
 67. Pingback: generic cialis online
 68. Pingback: buy online overnight
 69. Pingback: news news news
 70. Pingback: payday loan online vermont
 71. Pingback: psy
 72. Pingback: psy2022
 73. Pingback: projectio-freid
 74. Pingback: buy tretinoin without prescription
 75. Pingback: save rx discount pharmacy
 76. Pingback: teenagers take viagra
 77. Pingback: levitra es mejor que el viagra
 78. Pingback: payday loans online tuscaloosa
 79. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 80. Pingback: topvideos
 81. Pingback: video
 82. Pingback: order original online
 83. Pingback: non prescription cialis
 84. Pingback: order original online
 85. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru
 86. Pingback: Ukrainskie-serialy
 87. Pingback: site
 88. Pingback: cialis patent expiration us
 89. Pingback: does medicare cover cialis or viagra
 90. Pingback: cialis reviews photos
 91. Pingback: buy real ativan online
 92. Pingback: top
 93. Pingback: how difficult is it to get a prescription for cialis
 94. Pingback: canadian pharmacy for pets
 95. Pingback: kroger pharmacy refills online
 96. Pingback: legit canadian pharmacies
 97. Pingback: cheap cialis super active
 98. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online
 99. Pingback: chelovek-iz-90-h
 100. Pingback: podolsk-region.ru
 101. Pingback: bender na4alo 2021
 102. Pingback: blogery_i_dorogi
 103. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi
 104. Pingback: chernaya vodova
 105. Pingback: 66181
 106. Pingback: Porno
 107. Pingback: vechernyy urgant
 108. Pingback: ukraine
 109. Pingback: A3ixW7AS
 110. Pingback: gidonline-ok-google
 111. Pingback: link
 112. Pingback: KremlinTeam
 113. Pingback: medunitsa.ru
 114. Pingback: kremlin-team.ru
 115. Pingback: psychophysics.ru
 116. Pingback: yesmail.ru
 117. Pingback: Suicide Squad 2
 118. Pingback: psiholog
 119. Pingback: is cialis a controlled substance
 120. Pingback: canadian online pharmacy viagra
 121. Pingback: viagra dose
 122. Pingback: hizhnyak-07-08-2021
 123. Pingback: pharmacy cheap no prescription
 124. Pingback: is there generic viagra
 125. Pingback: regcialist.com
 126. Pingback: herbal substitutes for viagra
 127. Pingback: cvs pharmacy online application
 128. Pingback: side effect of amlodipine besylate
 129. Pingback: cholesterol atorvastatin
 130. Pingback: what are the side effect of prozac
 131. Pingback: is omeprazole a ppi
 132. Pingback: zoloft ocd
 133. Pingback: seroquel lawsuit
 134. Pingback: pregabalin
 135. Pingback: escitalopram sexual side effects in women
 136. Pingback: lipitor and ed
 137. Pingback: getting off escitalopram
 138. Pingback: Duna 2021
 139. Pingback: duloxetine 60 mg capsule grey
 140. Pingback: 1
 141. Pingback: ivermectin mechanism of action in scabies
 142. Pingback: topical ivermectin for humans
 143. Pingback: ivermectin oral solution
 144. Pingback: buy ivermectin for humans usa
 145. Pingback: ivermectin injectable for cattle
 146. Pingback: rosacea ivermectin
 147. Pingback: ivermectin for snakes
 148. Pingback: cleantalkorg2.ru
 149. Pingback: aabbx.store
 150. Pingback: ne-smotrite-naverx
 151. Pingback: arrogant
 152. Pingback: Dead-Inside
 153. Pingback: herbal viagra gnc
 154. Pingback: cialis capsules canada
 155. Pingback: how to enhance viagra effects
 156. Pingback: female viagra walmart
 157. Pingback: manufacturer coupons for cialis
 158. Pingback: https://anextravout.hatenablog.com/
 159. Pingback: visit my web site
 160. Pingback: Anonimno
 161. Pingback: Anonimno
 162. Pingback: Anonimno
 163. Pingback: 3rpUI4X
 164. Pingback: uliocx
 165. Pingback: 34tfA26
 166. Pingback: 3J6w3bD
 167. Pingback: 3GrvxDp
 168. Pingback: 3rrZhf7
 169. Pingback: 3L1poB8
 170. Pingback: my-vse-mertvy-2022
 171. Pingback: Russia launches Ukraine
 172. Pingback: z.globus-kino.ru
 173. Pingback: http://andere.strikingly.com/
 174. Pingback: yutub
 175. Pingback: kertvbs.webgarden.com
 176. Pingback: gpefy8.wixsite.compharmacypostoptimal-frequency-setting-of-metro-services-within-the-age-of-covid-19-distancing-measures
 177. Pingback: graph.orgOmicron-Variant-Symptoms-Is-An-Excessive-Amount-Of-Mucus-A-COVID-19-Symptom-02-24
 178. Pingback: andere.strikingly.com
 179. Pingback: keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html
 180. Pingback: gwertvb.mystrikingly.com
 181. Pingback: canadian cialis
 182. Pingback: online canadian pharmacies
 183. Pingback: buy viagra usa
 184. Pingback: canadian-pharmacies0.yolasite.com
 185. Pingback: smotretonlaynfilmyiserialy.ru
 186. Pingback: canada pharmacy
 187. Pingback: drugstore online
 188. Pingback: https://62553dced4718.site123.me/
 189. Pingback: canadian medications
 190. Pingback: https://site128620615.fo.team/
 191. Pingback: 625a9a98d5fa7.site123.meblogage-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada
 192. Pingback: canadadrugs
 193. Pingback: https://selomns.gonevis.com/a-modified-age-structured-sir-model-for-covid-19-type-viruses/
 194. Pingback: https://fwervs.gumroad.com/
 195. Pingback: buy cialis no rx
 196. Pingback: sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health
 197. Pingback: https://626106aa4da69.site123.me/blog/new-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg
 198. Pingback: buy cialis online without a prescription
 199. Pingback: buy cialis
 200. Pingback: skuvsbs.gonevis.comwhen-tadalafil-5mg-competitors-is-good
 201. Pingback: hemuyrt.livejournal.com325.html
 202. Pingback: site373681070.fo.team
 203. Pingback: https://sehytv.wordpress.com/
 204. Pingback: mazhor4sezon
 205. Pingback: ghswed.wordpress.com20220427he-final-word-information-to-online-pharmacies
 206. Pingback: canadian medications
 207. Pingback: canadian government approved pharmacies
 208. Pingback: filmfilmfilmes
 209. Pingback: Canadian Pharmacy USA
 210. Pingback: canadian pharmaceuticals
 211. Pingback: gRh9UPV
 212. Pingback: https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/
 213. Pingback: sernert.estranky.skclankyconfidential-information-on-online-pharmacies.html
 214. Pingback: canadian pharmacies shipping to usa
 215. Pingback: 626f977eb31c9.site123.mebloghow-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1
 216. Pingback: canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com
 217. Pingback: https://online-pharmacies0.yolasite.com/
 218. Pingback: 6270e49a4db60.site123.meblogthe-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1
 219. Pingback: https://deiun.flazio.com/
 220. Pingback: https://kertyun.flazio.com/
 221. Pingback: https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/
 222. Pingback: kerbnt.flazio.com
 223. Pingback: Canadian Pharmacies Shipping to USA
 224. Pingback: ime.nucialisonlinei.com
 225. Pingback: https://womed7.wixsite.com/pharmacy-online/post/new-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed
 226. Pingback: https://kerntyast.flazio.com/
 227. Pingback: https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/
 228. Pingback: https://gewrt.usluga.me/
 229. Pingback: 9-05-2022
 230. Pingback: pharmacy-online.webflow.io
 231. Pingback: https://canadian-pharmacy.webflow.io/
 232. Pingback: site273035107.fo.team
 233. Pingback: site656670376.fo.team
 234. Pingback: TopGun2022
 235. Pingback: site561571227.fo.team
 236. Pingback: Xvideos
 237. Pingback: XVIDEOSCOM Videos
 238. Pingback: site102906154.fo.team
 239. Pingback: cialis canadian pharmacy
 240. Pingback: https://kawsear.fwscheckout.com/
 241. Pingback: ivanesva
 242. Pingback: https://hertnsd.nethouse.ru/
 243. Pingback: online pharmacy canada
 244. Pingback: lwerts.livejournal.com276.html
 245. Pingback: avuiom.sellfy.store
 246. Pingback: cialis canadian pharmacy
 247. Pingback: kwersd.mystrikingly.com
 248. Pingback: cialis from canada
 249. Pingback: https://kqwsh.wordpress.com/2022/05/16/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies/
 250. Pingback: site592154748.fo.team
 251. Pingback: canada drug pharmacy
 252. Pingback: canadian rx world pharmacy

Komentiranje ni omogočeno.