Testosteron je glavni moški hormon. Normalne vrednosti skrbijo za normalen telesni razvoj, medtem ko lahko presežek ali pomanjkanje testosterona vodi v različne težave. V telesu se testosteron pojavlja v več oblikah zato je njegovo serumsko koncentracijo težje določiti. Testosteron je v telesu v vezani obliki –  na prenašalno molekulo SHBG/albumin (vezani testosteron), nevezani (prosti testosteron) ali v drugačni obliki – dihidrotestosteron. Pomanjkanje testosterona je zato včasih težko diagnosticirati, saj različne meritve kažejo normalno koncentracijo. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi možnost okvare receptorskih mest (na celicah) za testosteron.

Androgeni

Testosteron spada med t.i. Androgene – skupni izraz za moške hormone, ki so odgovorni za moško spolnost in v starogrščini pravzaprav pomenijo »stvaritelji moških«. Ena primarnih nalog testosterona je spolno razločevanje med moškim in žensko. Njegova koncentracija in učinek sta odločilna dejavnika, ali se bomo razvili v moškega ali žensko. To razlikovanje hormonov se začne že v maternici. Do izrazitega povišanja testosterona pride v zadnji tretjini nosečnosti, nato se za več let spusti na zelo nizko raven, v začetku pubertete pa začne ponovno naraščati. Ob zaključku pubertete se testosteron količinsko izrazito povzpne. Ocenjujejo, da se s simptomi pomanjkanja testosterona moški največkrat srečajo med štiridesetim in petinpetdesetim letom. Pojav je precej podoben menopavzi pri ženski, rečemo pa mu adropavza. V starostni skupini nad 60 let pa ocenjujejo, da je pomanjkanje testosterona prisotno že pri več kot polovici moških.

Testosteron je odgovoren za krepitev moških lastnosti, kot so moč, energija, spolnost, zdravje. Omogoča normalno spolnost. Testosteron  poskrbi za izgradnjo mišic, razgradnjo maščobe ter zavira kostno razgradnjo.

Presežek in pomanjkanje testosterona občutimo kot vrsto različnih simptomov, ki vplivajo na telo.

Presežek in pomanjkanje testosterona občutimo kot vrsto različnih simptomov, ki vplivajo na telo.

5α – dihidrotestosteron (DHT)

5α – dihidrotestosteron (DHT) je steroid podoben testosteronu in androstenedionu, ki spadajo v razred, imenovan androgeni. Večji del proizvodnje androgenov poteka predvsem v Leydigovih celicah v modih. Androgeni hormoni krožijo v krvi, vezani na beljakovine, zlasti na Sex Hormone Binding Globuline (SHBG) in albumin. Pri moških približno 70 % DHT izhaja iz pretvorbe testosterona, medtem ko pri ženskah DHT največkrat izhaja iz androstenediona.

Steroidni hormoni v jetrih opravijo strukturne spremembe, ki se na splošno štejejo kot predpogoj za njihovo biološko inaktivacijo. Tam nekateri metaboliti nastajajo, drugi pa se vrnejo v krvni obtok.

Raven DHT je višja pri mlajših ljudeh kot pri zdravih, starejših ljudeh, zato se proizvodnja androgena povečuje v puberteti.

Patološke vrednosti DHT:

 • Klinefelterjev sindrom – pogosta genetska nepravilnost, ki povzroči neplodnost (več o tem) moških že v času pubertete. Vrednosti DHT so precej nižje kot pri zdravih moških.
 • Idiopatski hirzutizem – androgeno povzročena poraščenost, ki prizadene ženske. Približno 40 % pacientk ima povišane vrednosti DHT.
 • Policistični jajčniki (PCO) – približno 35 % pacientk ima povišane vrednosti DHT.

Nastanek testosterona in dihidrotestosterona

Glavna hormona, ki nastajata v Leydigovih celicah, sta testosteron in dihidrotestosteron (DHT). Tako testosteron kot DHT sta biološko androgeno najmočnejša hormona. Testosteron se – v jedrih in citoplazmi glavnih ciljnih organov (prostata, semenski mešički, koža) – encimsko reducira v DHT in šele tako lahko izrazi androgeni učinek. V nekaterih drugih organih, kot so mišice, ledvice, deluje testosteron sam brez spremembe v DHT. Poleg testosterona in DHT nastajata v testisih v manjših količinah še androgena dehidroepiandrosteron (DHEA) in androstendion. Androstendion in DHEA sta predhormona, čeprav se izločata iz testisov in nadledvične žleze. Njuna aktivnost je odvisna od spremembe v testosteron in DHT v perifernih tkivih. V testisih poleg androgenov nastajajo še estradiol, estron, pregnenolon, progesteron, 17-α-hidroksipregnenolon in 17-α-hidroksi-progesteron.

V telesu moškega se približno 10% testosterona pretvori v dihidrotestosteron, to pa je tista snov, ki nato dejansko učinkuje v organih, kot so prostata, semenska žleza ali koža. Dihidrotestosteron je desetkrat učinkovitejši od testosterona in ima glavno besedo tako za nastajanje pleše kot za zven globokega, možatega glasu.

Ali ste vedeli, da lahko nekatere preiskave opravite tudi od doma?”]Nekatere laboratorijske preiskave se zaradi svojih posebnosti lahko opravljajo tudi na daljavo, od doma, pri tem pa obisk laboratorija ni potreben.

Če želite vzorčiti doma, si na dom naročite komplet za vzorčenje. Kliknite na povezavo TUKAJ ter opravite test testosterona kar doma.

Zakaj je pomanjkanje testosterona težko merljivo?

Da bi razumeli celoto, mnogovrstnost hormonov v človeškem telesu in njihovo neverjetno učinkovanje, moramo vedeti, da je vsak hormon, ki kroži po krvi, povezan s povsem specifičnimi prenašalci, tako imenovanimi veznimi beljakovinami (proteini). Kadar je torej hormon na svoji poti po telesu pripojen k takšnemu proteinu, je nedejaven. Šele ko se hormon osvobodi svojega veznega proteina in postane t.i. »prosti hormon«, je tudi biološko dejaven.

Testosteron po telesu potuje v štirih različnih oblikah:

 • V plazmi potuje 1/3 testosterona vezanega na protein albumin. Vez med njima je labilna. Albumin je najbolj razširjen protein v krvi, vendar se ga testosteron kljub temu lahko osvobodi in se veže na receptorje.
 • Kar 2/3 vsega testosterona v plazmi pa je vezanega na posebne vezalne globuline (Sex Hormone Binding Globuline – SHBG). Vez testosterona s SHBG je stabilna.
 • Preostala 2% testosterona v plazmi potujeta prosto.
 • Celotni testosteron je ves testosteron v krvi in obsega vezani in prosti testosteron.

V primeru povišane koncentracije SHBG v plazmi sledi začasno zmanjšana koncentracija prostega testosterona v plazmi. To spodbudi prek hipotalamusa in hipofize dodatno nastajanje testosterona, tako da je ponovno dosežena normalna koncentracija prostega testosterona. Spremembe v koncentraciji SHBG pa so pomembne takrat, kadar je okvarjena os hipotalamus – hipofiza – testis in ni primernega odziva na pomanjkanje testosterona (prostega) v serumu.

V serumu običajno določamo celokupni oziroma totalni testosteron. Rezultat v večini primerov zadostuje in potrdi zdravnikove domneve da gre za presežek ali pomanjkanje testosterona. V nekaterih primerih pa vrednost celotnega testosterona ne gre “skupaj” z simptomi. To je lahko posledica nenormalne vrednosti SHBG, zaradi česar se priporoča merjenje prostega testosterona.

Meritve prostega testosterona v serumu so v večini primerov približne in se preračunavajo. Alternativna metoda prostim serumskim meritvam je meritev testosterona v slini.

Zakaj morate poznati te hormone in kako jih preverite, pa si lahko ogledate tudi na našem You Tube kanalu #mojLaboratorij. Vabljeni k ogledu.

Delovanje androgenov na celični ravni

Na ravni celice deluje testosteron tako, da v prosti obliki vstopa v celico. V celici se veže na citoplazemske receptorje in tako vezan prestopa v jedro, kjer se sproži nastajanje novih beljakovin, ki opredelijo biološko delovanje testosterona. V glavnih ciljnih organih pa se testosteron najprej reducira v DHT, ki se veže na receptorje v citoplazmi in nato na jedrne receptorje ter spodbudi nastajanje novih ribonukleinskih kislin.

Razgradnja testosterona

Testosteron v plazmi se zelo hitro razgradi in konjugira. Samo 0,01% se ga izloča s sečem v nespremenjeni obliki. Okoli 1% testosterona v plazmi se pojavi v seču v obliki testosteronovega glukoronida in 0,03% v obliki testosteronovega sulfata. Večina testosterona se najprej spremeni v druge presnovke, ki se nato vežejo z glukuronsko ali žvepleno kislino in izločajo s sečem. Razgradnja testosterona poteka najverjetneje večinoma v jetrih, lahko pa tudi v drugih organih.

Avtor: Petra Okoren

Viri:

 • Železnikar Z. Pot do živahne moškosti. Ljubljana: Založba Ara d.o.o.,2013.
 • Siegfried M., Markus M., Kindel G. Moški za tretje tisočletje. Ljubljana: Prešernova družba d.d., 2001.
 • Meden – Vrtovec H. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989.
 • 5alpha – Dihydrotestosterone ELISA. Instructions for Use. IBL International.

Vas pomanjkanje testosterona zanima bolj podrobno? Preberite še