fbpx

Sprejemamo le naročene paciente. Prosimo, da se pred obiskom naročite na naši spletni strani. Hvala
  • Pokličite nas: 059-162-018
  • Kje smo: Erbežnikova 2, 1000 Ljubljana
  • Pon-pet: 7:00 - 15:30

Splošna uredba o varstvu podatkov

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) vas obveščamo, da bomo z vsemi vašimi podatki, tako kot do sedaj,  ravnali skrbno, skladno z etičnimi in moralnimi načeli in le na podlagi vaše privolitve, ki ste jo zagotovili s podpisom ob naročilu laboratorijskih storitev.

Splošna Uredba o varstvu podatkov (GDPR) začne veljati s 25.5.2018 in vam omogoča več nadzora nad vašimi osebnimi podatki.

Splošna uredba daje posameznikom pravico do izbrisa oz. pozabe, a je ta pravica precej omejena, in sicer predvsem na primere, kot so nespametne objave podatkov na družabnih omrežjih v mladosti, ki posamezniku kasneje v življenju škodijo ali pa izbrisi nezakonito zbranih podatkov. Če hrambo podatkov določa ali zahteva zakon, ali pa za objavo prevlada javni interes, potem praviloma posameznik izbrisa ne bo dosegel. Omenjeno pravico ureja 17. člen Splošne uredbe.

Zbiranje in hramba podatkov

Osebni podatki, ki jih potrebujemo v diagnostičnem laboratoriju Medicare PLUS, se zbirajo z namenom priprave izvida laboratorijskih storitev, v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih, ki  jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004).

Kot podatek se štejejo vsi osebni podatki, potrebni za nedvoumno identifikacijo pacienta. Ti podatki so lahko z izrecno privolitvijo pacienta, posredovane tudi tretjim osebam z namenom postavljanja klinične diagnoze.

Vsi pridobljeni podatki se hranijo v skladu z Odredbo o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije (Uradni List RS, št. 66/2015).

Kdaj je privolitev veljavna?

Uredba v 4. členu opredeli privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno izkazano voljo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Veljavna privolitev mora zadostiti štirim zahtevam, in sicer mora biti:

  • prostovoljna
  • specifična,
  • informirana in
  • nedvoumna.