Dovoljenje za delo

Diagnostični laboratorij Medicare PLUS d.o.o. s sedežem na Erbežnikovi ulici 2 v Ljubljani ima izdano dovoljenje za delo s področja medicinske biokemije. Dovoljenje je izdalo Ministrstvo za zdravje v septembru 2015. Kopija dovoljenja je na voljo tukaj.

Kadri

V laboratoriju delajo tehniki laboratorijske biomedicine. Laboratorij strokovno vodi specialistka laboratorijske biomedicine. Laboratorij zaposluje še medicinsko sestro ter direktorja.

Pogodbeno laboratorij Medicare PLUS sodeluje tudi z več zdravniki s področja ginekologije in porodništva, splošne medicine, s prehranskimi terapevti kot tudi z ostalimi terapevti.

Opremljenost

Laboratorij je popolnoma opremljen za izvajanje vseh preiskav ki se izvajajo s pomočjo ELISA tehnike. Opremljeni smo tudi z imunološkim analizatorjem na katerem se izvaja dvojni hormonski test, v naboru pa so še drugi imunološki, hematološki in biokemični analizatorji.

Za morebitne preiskave, ki jih ne izvajamo sami, vzorce posredujemo v zunanji laboratorij (Synlab) in o tem obvestimo naročnika preiskave.

Raziskovalno delo

Merjenje določenih analitov nikoli ne bo možno na večjih sistemih in zato ELISA ostaja zlati standard pri eksperimentalnem delu. Merjenje posameznih analitov lahko zaupate tudi naši ekipi. Več o raziskovalnem delu pa na spletni strani medicareplus.si

Notranja ocena kakovosti

Vsi vzorci sline, standardi in kontrole se izvajajo v dvojniku. Skrbimo za primerljivost rezultatov znotraj serije istega lota kot tudi med serijami. Kadar čas in prostor na mikrotiterski ploščici to dopuščajo ponavljamo vzorce z internimi kontrolami, primerjamo različne matrikse med seboj plazma/serum/kapilarna kri.

Dnevno spremljamo temperaturo hladilnih naprav. Uporabljamo tudi laboratorijski informacijski sistem Labis podjetja Finpro, s katerim zagotavljamo sledljivost vzorca.

Zunanja ocena kakovosti

S slino 2x letno sodelujemo v mednarodni neodvisni shemi, ki jo pripravlja IBL international v Nemčiji. V treh nivojih 2x letno določujemo progesteron estradiol, testosteron, kortizol in DHEA. 2x letno sodelujemo tudi v mednarodno akreditirani shemi RFB iz Nemčije. Tro nivojsko določujemo kortizol in progesteron.

Glede analitov fBHCG in PAPP-a 4x letno sodelujemo v dvonivojski zunanji kontroli RFB.

Za področje biokemije, osnovne hematologije in hormone ščitnice sodelujemo tudi v shemi SNEQAS.

Z vsemi analiti, ki jih rutinsko izvajamo v laboratoriju, sodelujemo 4x letno v zunanji kontroli RFB.