Raziskovalni laboratorij

Določenih analitov ne moremo meriti na avtomatiziranih analizatorjih. Zato je za nekatere preiskave edina možnost ročna ELISA oziroma druga ročna tehnika. Ker smo v laboratoriju Medicare PLUS specializirani za ročne tehnike in nišne preiskave, smo vam lahko na voljo tudi kot raziskovalni laboratorij. Zainteresiranim raziskovalcem ponujamo merjenje analitov in analiz, ki se ne izvajajo v rutinsko. V vaši raziskavi sodelujemo kot raziskovalni laboratorij.

S tem ko najamete raziskovalni laboratorij, najamete tudi laboratorijsko osebje. Eliso, ki jo uporabljamo v rutini, dobro poznamo in zato poznamo tudi ozka grla in področja kjer je potrebno biti še bolj previden. Raziskovalni laboratorij je tudi sodobno opremljen, s čimer pripomoremo k dostavi zanesljivih rezultatov do naročnika.

Delo poteka tako, da z naročnikom opravimo uvoden sestanek, kjer se pogovorimo o njegovih potrebah. Nato poiščemo in dobavimo potreben material za delo. Delo opravimo v dogovorjenem roku, naročnik pa je lahko prisoten tudi med delom samim.

Poznate analit (protein, encim), ki ga želite izmeriti pa ne veste kako? Kontaktirajte nas in pripravili Vam bomo ponudbo.

Raziskave in študije

Vpliv hipoksije na serumske označevalce

Namen raziskave: Merjenje odziva posameznika na hipoksične pogoje. Določalo se je naslednje biomarkerje: Hemogram, Heat Shock protein 72, Heat Shock Protein 90, Vascular Epithelium Growth Factor, Renin, Eritropoetin.

Termin:  april – junij 2018

Odgovorna oseba: prof. dr. Igor Mekjavić, raziskovalec institut Jožef Štefan, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike

Kontakt: IJS, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike

Vpliv hipoksije na serumske označevalce

Namen raziskave: Merjenje serumskih označevalcev: EPO, Renin, Aldosteron, HSP72(70), HIF1a, HSP90a pri 24 različnih posameznikih, ki so bili izpostavljeni različnim hipoksičnim pogojem.

Termin: julij – avgust 2017

Odgovorna oseba: prof. dr. Igor Mekjavić, raziskovalec institut Jožef Štefan, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike

Kontakt: IJS, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike

Primerjava testosterona, estradiola, progesterona v slini in serumu

Namen raziskave: Primerjava utečenega določanja celokupnega testosterona, estradiola in progesterona z določanjem proste frakcije testosterona, estradiola in progesterona ter korelacija laboratorijskih vrednosti s pacientovimi simptomi.

Ozadje: V laboratoriju rutinsko določamo tako prosto kot tudi vezano obliko hormonov. Zanima nas korelacija teh treh analitov in ali je značilno gibanje v mesečnem ciklusu ženske izraženo tako s slino kot z serumsko koncentracijo hormonov.

Termin: maj – avgust 2017

Odgovorna oseba: mag. Branka Svetic, spec. med. biokem

Kontakt: Laboratorij Medicare PLUS: 00386 (0) 59 162 018

Merjenje prostega testosterona v slini in serumu

Namen raziskave: Primerjava utečenega določanja celokupnega testosterona z določanjem proste frakcije testosterona ter korelacija laboratorijskih vrednosti s pacientovimi simptomi.

Ozadje: testosteron

Testosteron spada med androgene hormone. Pri moških nastaja pretežno v Lejdigovih celicah v testisih, del pa ga nastane tudi na skorji nadledvične žleze. Vrednosti testosterona so pri moških 10-20x višje kot pri ženskah.

V krvi se testosteron nahaja v dveh oblikah – vezani in prosti. Vezan testosteron predstavlja 98-99% vsega testosterona, pri čemer je vezan na protein SHBG (60-80%), albumin in globulin, ki sicer prenaša kortizol. Večina raziskovalcev sprejema prosto obliko testosterona kot biološko aktivno oziroma reprezentativno, saj prosta oblika za razliko od vezane ni odvisna od razmerja in količine transportnih molekul v krvi.

Tudi določanje prostega testosterona predstavlja izziv, tako za vzorce iz seruma kot iz sline. V laboratoriju Medicare PLUS, kot vzorec za določanje prostega testosterona uporabljamo slino. Slina predstavlja stabilen in nainvaziven medij, ki preiskovancem omogoča, da ga zberejo sami. Obstajajo določene omejitve (kontaminacija sline s krvjo, večkratno vzorčenje za izogib pulziranju, čas vzorčenja), ki jih je potrebno upoštevati in katere bi želeli z raziskavo še dodatno preveriti.

Nato pa bi dobljene vrednosti (prostih vrednosti za testosteron slina, prostih vrednosti testosteron serum in celokupni testosteron) med seboj primerjali in na podlagi tega poskušali izdelati priporočila za delo laboratorija v prihodnje.

Termin: april – oktober 2016

Odgovorna oseba: mag. Branka Svetic, spec. med. biokem

Kontakt: Laboratorij Medicare PLUS: 00386 (0) 59 162 018

Merjenje specifičnih igG4 protiteles iz dried blood spot

Namen raziskave: Zanima nas vpeljava in izboljšava vzorca posušene kapilarne krvi iz katerega bi nato izprali protitelesa, katera bi pomerili proti antigenom, ki jih najdemo v hrani.

IgG4 protitelessa po našem mnenju igrajo pomembno vlogo in lahko kažejo posameznikov odziv oziroma tolerantnost na beljakovino, ki jo najdemo v hrani.

Nutritivna intoleranca je namreč stanje, ki ga opazimo pri skoraj 50% populacije, vendar so simptomi različno izraženi. Ker so simptomi zapozneli, je odkrivanje težje. V laboratoriju bi radi preiskovancem omogočili lažji odvzem, ker pa je posušena kri (dried blood spot) stabilna oblika vzorca, je možno tudi pošiljanje po pošti.

Termin: maj – oktober 2016

Odgovorna oseba: Petra Okoren, dipl. inž. lab. biomed.

Kontakt: Laboratorij Medicare PLUS: 00386 (0) 59 162 018

Merjenje odziva posameznikov na stres

Namen raziskave: merjenje odziva posameznika potem, ko je ta izpostavljen različno močnim stresorjem. Pri posamezniku bo spremljano bitje srca, potenje, telesna temperatura, stopnja stresa pa bo merjena s pomočjo kortizola v slini.

Termin: december (2015) – junij 2016

Odgovorna oseba: Martin Gjoreski, mladi raziskovalec institut Jožef Štefan, oddelek za inteligentne sisteme

Kontakt: Oddelek inteligentnih sistemov IJS

Vpliv hipoksije na eritropoezo

Namen raziskave: merjenje odziva posameznika s pomočjo biokemičnih označevalcev, potem ko so bili posamezniki izpostavljeni različnim hipoksičnim pogojem. Določalo se je naslednje biomarkerje: Eritropoetin, Cartilage oligomeric matrix protein, CTX-II, Renin, Aldosteron, Hialuronska kislina, PIIANP, Aggrecan.

Termin: december (2015) – maj 2016

Odgovorna oseba: prof. dr. Igor Mekjavić, raziskovalec institut Jožef Štefan, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike

Kontakt: IJS, oddelek avtomatike, biokibernetike in robotike