Vitamin D serum

Podatki o preiskavi

Ime preiskave: S, P – Vitamin D

Laboratorij: diagnostični laboratorij Medicare PLUS d.o.o.

Vzorec: kri (serum, plazma)

Namen in področje uporabe: koncentracijo vitamina D v serumu ali plazmi merimo kvantitativno in vitro na analizatorju Roche cobas e411. Vitamin D je v maščobi topen hormon, ki je v glavnem proizveden v koži z izpostavljenostjo sončni svetlobi. Vitamin D je bistvenega pomena za zdravje kosti. Pri otrocih, huda pomanjkljivost vodi v kostno nepravilnost, imenovan rahitis. Pomanjkanje vitamina D povzroči šibkost mišic (nevarno predvsem pri starejših zaradi padcev).

Način odvzema: odvzem venske krvi.

Interference: Hemoliza vzorca lahko povzroča intereference. Lipemični ali ikterični vzorci (do določene koncentracije) ne vplivajo na rezultat testa. Vzorcev krvi ne smemo odvzeti bolnikom, ki so se zdravili z visokimi biotinskimi odmerki oz. mora preteči vsaj 8 ur od terapije.

Vsebnik: serumska epruveta (z gelom ali brez).

Čas izvedbe: analize izvajamo 2x tedensko.

Enote: nmol/L

Informacije: E: laboratorij@medicareplus.si ali T: 070 766 322.

Pacienti lahko več informacij o preiskavi Vitamin D iz krvi dobite tukaj.