Strokovne informacije o preiskavah

V nadaljevanju so na voljo informacije o osnovnih in specialnih preiskavah, ki jih izvajamo v laboratoriju Medicare PLUS.

V spodnjem seznamu pa najdete tudi podrobnejše informacije o analitih,  zahtevanem vzorcu, načinu odvzema vzorca ter potrebni količini vzorca. Za vsak pozamezen analit so navedene tudi možne interference, čas izvedbe analize do izvida ter enote, v katerih je podan posamezen rezultat.

Hormoni v slini

Več let je bila slina uporabljena kot biološki vzorec za odkrivanje različnih biomarkerjev, kot so: elektroliti, hormoni, droge in protitelesa v humani in veterinarski medicini. Zbiranje vzorcev je neinvazivno, neboleče in zato bolnikom prijazno. Zbiranje vzorcev sline je možno kadarkoli, podnevi ali ponoči, in je priporočljivo predvsem v tistih okoliščinah, ko je odvzem krvi težaven ali celo nepriporočljiv postopek.

Uporaba sline, kot biološkega vzorca, je priporočljiva v različnih podskupinah tradicionalne zdravstvene oskrbe, kot tudi nastajajočih področjih merjenja zdravja in pri spremljanju bolezni. Z možnostjo, večkratnega vzorčenja sline v dnevu, je mogoče, da dobimo zanesljivo oceno koncentracije hormonov, tudi če se pojavijo različna dnevna nihanja.

Ocena steroidnih hormonov iz sline omogoča tudi specifično določitev hormona, tistega hormona, ki je v telesu biološko aktiven ali v t.i. prosti obliki.

Testi za določanje steroidnih hormonov morajo biti zelo občutljivi, saj so koncentracije biološko aktivnih prostih frakcij znatno nižje od koncentracij celokupnega analita v serumu

Steroidne hormone najdemo v krvi v konjugirani in v nekonjugirani obliki. Konjugirana oblika hormonov se izloči skozi ledvice in je lahko povezana s sulfati, glukuronidi, itd. Nekonjugirana oblika steroidnih hormonov pa je večinoma vezana na različne vezavne proteine, kot na primer CBG, SHBG, itd. Ta vezana frakcija predstavlja veliko večino nekonjugiranega hormona (med 95 % in 99 % celotnega hormona), prisotnega v plazmi ali serumu.

Vezana oblika hormonov je biološko neaktivna; včasih je opisana kot biološko neaktiven rezervoar steroidnega hormona. Biološko aktivni hormoni (prosta oblika) se nahajajo v manjši količini in predstavljajo med 1 % in 5 % celotne koncentracije v serumu. Merjenje steroidnih hormonov v serumu ali plazmi večinoma izraža vrednosti neaktivnega hormona: le majhen (in nedoločen) odstotek dobljene meritve, bo biološko aktivni hormon.

Prosti in vezani hormoni v slini in krvi

Prosti in vezani hormoni v slini in krvi

Iz sline lahko specifično določimo biološko aktiven ali t.i. prosto obliko ciljnega hormona. Le prosta oblika hormonov potuje iz krvi v slino skozi membrano s pomočjo difuzije. Koncentracija steroidnih hormonov v slini specifično odraža prosto obliko hormonov v krvi, in posledično aktivnost hormona.

Preanalitika


Uporaba ustreznih vzorčevalnikov

Predanalitska faza je ključnega pomena za pridobitev zanesljivih rezultatov. Pomembno je, da za vzorčenje sline uporabimo pravi vzorčevalnik, ki ne moti analitov v vzorcu. Za razliko od seruma ali plazme, slina vsebuje zelo nizko raven analita, kar pomeni, da je možnost interakcije med površino vzorčevalnika in analitom veliko bolj verjetno.

Vpliv krvi

Izredno pomembno je, da slina ne pride v kontakt s krvjo, saj je lahko skupna koncentracija steroidnih hormonov v krvi tudi do 100-krat višja kot v slini. Vsak pacient se mora zavedati, da je potrebno vzorčenje ponoviti tudi takrat, kadar je vzorec le rahlo rdečkasto obarvan.  V tem primeru se vzorčevalnik spere pod tekočo vodo in po približno 10 minutah se lahko vzorčenje sline ponovi.

Namigi za testiranje sline

Uporabi pravilni vzorčevalnik za posamezne analite,

Slino vzorči ob različnih časovnih intervalih. Koncentracija analitov v slini je zelo dinamična. Prava strategija vzorčenja bo doprinesla pravilne in ponovljive rezultate.

Najprimernejši trenutek vzorčenja sline je 30 min pred ali po jedi in pitju tekočine. Pred zbiranjem sline je priporočljivo tudi izpiranje ustne votline z vodo (zlasti po prehranjevanju).

Poskrbite za dosledno zbiranje vzorcev. Priporočljivo je spontano zbiranje in vzorčenje sline.

Upoštevajte zahtevano količino vzorca, v nasprotnem primeru laboratorij ne more opraviti vseh preiskav.

Če opazite rdečkasto obarvan vzorec sline (prisotnost krvi) ga nemudoma zavrzite in ponovite vzorčenje.

Vzorci sline se lahko pošiljajo tudi po pošti v ustrezni kuverti.

Področja, kjer je smiselno določanje analitov iz sline:

stres nadledvične žleze,

hormonsko ravnovesje,

medicina dela,

psihološke raziskave,

endokrinologija,

medicina športa.

Intoleranca na hrano

Po kliničnih študijah naj bi za simptomi intolerance na hrano poročalo približno polovica ljudi. Žal vzrok za nastanek intolerance na hrano ni jasen, vemo pa da se bolezen pojavlja kot posledica več stvari. Intoleranca lahko nastane zaradi pomanjkanja določenega encima – npr. laktozna intoleranca pri katerem primanjkuje laktaze.

Trenutno sprejeti diagnostični testi merijo specifična IgG4 protitelesa  na posamezno beljakovino v hrani, ki jo vnašamo. Na teh testih so osnovane tudi naše preiskave za intoleranco na hrano kjer merimo prisotnost in titer IgG4 protiteles. IgG4 protitelesa so specifična glede na antigen – beljakovino prisotno v živilu. Odziv pomerimo spektrofotometrično pri čemer živila razvrstimo v razrede. Višji kot je razred protiteles, bolj izrazite simptome gre pričakovati.

Problematiki intolerance na hrano je namenjena tudi spletna stran intolerancanahrano.si  Posamezne zahteve za preiskave pa so zapisane tukaj.

 

Dvojni hormonski test

Dvojni hormonski test je neinvaziven presejalni test materinega seruma pri katerem določamo dva hormona fBHCG in PAPP-a. Hormona sta v pomoč ginekologom pri oceni tveganja, da gre pri plodu za kromosomsko okvaro.

Analizo opravljamo na, z nobelovo nagrado nagrajenem aparatu, BRAHMS Kryptor. Mesečno sodelujemo v kontroli kakovosti, ki jo zagotavlja RFB.

Preiskave opravljamo 2x tedensko oziroma po potrebi. Več informacij o dvojnem hormonskem testu pa na spletni strani nuhalnasvetlina.com. Zahteve laboratorija pa najdete na tem spletnem naslovu.

 

Placentarni rastni faktor PlGF

Skupaj z dvojnim hormonskim testom opravljamo tudi analizo PlGF, ki služi kot presejalni test za odkrivanje tveganja za preeklampsijo pri nosečnici v prvem trimesečju. Analizo izvajamo na aparatum BRAHMS Kryptor.